Giỏ hàng
Địa điểm
Hotline: 093 8812 498
Giờ mở cửa: ( 8h00 - 21h00 )
Trang chủ Bình oxy y tế

Bình oxy y tế

Bình oxy y tế 2 khối (2m3)
Giá niêm yết: 1.500.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.000.000 đ
Bình oxy y tế 2,5 khối (2,5m3)
Giá niêm yết: 1.500.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.100.000 đ
Bình oxy y tế 6 khối (6m3)
Giá niêm yết: 2.800.000 đ
Giá khuyến mãi: 2.600.000 đ
Mask thở oxy
Giá niêm yết: 45.000 đ
Giá khuyến mãi: 30.000 đ
Dây thở oxy 2 nhánh sơ sinh
Giá niêm yết: 15.000 đ
Giá khuyến mãi: 10.000 đ
Mask thở oxy có túi
Giá niêm yết: 40.000 đ
Giá khuyến mãi: 35.000 đ
Đồng hồ oxy
Giá niêm yết: 350.000 đ
Giá khuyến mãi: 300.000 đ
Đồng hồ oxy Yamato
Giá niêm yết: 500.000 đ
Giá khuyến mãi: 350.000 đ
Ambu bóp bóng giúp thở oxy
Giá niêm yết: 350.000 đ
Giá khuyến mãi: 350.000 đ
 Cảo bình oxy
Giá niêm yết: 450.000 đ
Giá khuyến mãi: 380.000 đ
Xe đẩy bình oxy 2m3 - 6m3
Giá niêm yết: 690.000 đ
Giá khuyến mãi: 300.000 đ
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường
Phản hồi của bạn