Giỏ hàng
Địa điểm
Hotline: 093 8812 498
Giờ mở cửa: ( 8h00 - 21h00 )
Trang chủ Nhiệt kế - ẩm kế
Danh mục sản phẩm

Nhiệt kế - ẩm kế

Nhiệt ẩm kế treo tường Anymetre TH600B
Giá niêm yết: 260.000 đ
Giá khuyến mãi: 190.000 đ
Nhiệt kế tự ghi nhiệt độ LogTag UTRID-16 có màn hình hiệu chuẩn
Giá niêm yết: 2.600.000 đ
Giá khuyến mãi: 2.500.000 đ
Nhiệt kế tự ghi nhiệt độ LogTag UTRID-16 có màng hình
Giá niêm yết: 2.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.900.000 đ
Nhiệt kế tự ghi nhiệt độ LogTag UTRIX-16 có hiệu chuẩn
Giá niêm yết: 2.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.900.000 đ
Nhiệt ẩm kế điện tử tự ghi Tanita TT-580
Giá niêm yết: 1.400.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.300.000 đ
Nhiệt kế tự ghi nhiệt độ LogTag UTRIX-16
Giá niêm yết: 1.100.000 đ
Giá khuyến mãi: 950.000 đ
Nhiệt ẩm kế điện tử tự ghi Tanita TT-580 (có hiệu chuẩn)
Giá niêm yết: 2.100.000 đ
Giá khuyến mãi: 2.000.000 đ
Nhiệt kế điện tử Tanita TT-559
Giá niêm yết: 570.000 đ
Giá khuyến mãi: 500.000 đ
Nhiệt ẩm kế TANITA 551
Giá niêm yết: Call đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Nhiệt kế tự ghi có màn hình Elitech RC-5 đã kiểm định
Giá niêm yết: 1.600.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.500.000 đ
Nhiệt kế thủy ngân AURORA, SIKA, TOKYO
Giá niêm yết: 30.000 đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Nhiệt ẩm kế Anymetre TH108 (TH-108)
Giá niêm yết: 65.000 đ
Giá khuyến mãi: 60.000 đ
Nhiệt ẩm kế điện tử TT-538
Giá niêm yết: 950.000 đ
Giá khuyến mãi: 950.000 đ
Nhiệt ẩm kế TANITA 550
Giá niêm yết: Call đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Nhiệt ẩm kế treo tường TH600B hiệu chuẩn
Giá niêm yết: 700.000 đ
Giá khuyến mãi: 550.000 đ
Nhiệt Kế Ẩm Kế Tự Ghi Elitech RC-4HC  (kiểm định )
Giá niêm yết: 1.800.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.400.000 đ
Nhiệt ẩm kế trong phòng Anymetre TH101
Giá niêm yết: 145.000 đ
Giá khuyến mãi: 120.000 đ
Nhiệt ẩm kế Tanita TT-513
Giá niêm yết: 250.000 đ
Giá khuyến mãi: 200.000 đ
Nhiệt ẩm kế điện tử Anymetre JR-913 (JR913)
Giá niêm yết: 400.000 đ
Giá khuyến mãi: 300.000 đ
Nhiệt kế đo nhiệt độ nước pha sữa WT1
Giá niêm yết: 220.000 đ
Giá khuyến mãi: 200.000 đ
Nhiệt Kế Đo Nhiệt Độ Nước Nóng
Giá niêm yết: 170.000 đ
Giá khuyến mãi: 170.000 đ
Nhiệt kế tự ghi smarttech STH-32 Kiểm định
Giá niêm yết: 1.550.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.350.000 đ
Nhiệt kế đo tủ lạnh tủ đông
Giá niêm yết: 60.000 đ
Giá khuyến mãi: 50.000 đ
Nhiệt kế tự ghi SmarTech STH-16 Kiểm định
Giá niêm yết: 1.500.000 đ
Giá khuyến mãi: 1.250.000 đ
Sản phẩm hot
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường
Phản hồi của bạn