Giỏ hàng
Địa điểm
Hotline: 093 8812 498
Giờ mở cửa: ( 8h00 - 21h00 )
Trang chủ Máy điện tim

Máy điện tim

Máy điện tim Fukuda Denshi FX-8322
Giá niêm yết: 82.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 80.000.000 đ
Máy đo điện tim 12 cần Contec ECG-1200G
Giá niêm yết: 31.500.000 đ
Giá khuyến mãi: 29.500.000 đ
Máy điện tim 3 cần Contec ECG-300G
Giá niêm yết: 16.500.000 đ
Giá khuyến mãi: 12.500.000 đ
Máy điện tim 3 kênh Fukuda FX-8100 - Nhật Bản
Giá niêm yết: Call đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Máy điện tim 3 cần Advanced ECG-3F
Giá niêm yết: 24.500.000 đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Máy điện tim 3 kênh NeuCardio E3
Giá niêm yết: Call đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Máy điện tim 12 cần Suzuken Cardico 1210
Giá niêm yết: 75.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 72.000.000 đ
Máy điện tim 3 cần Fukuda Cardimax FCP-7101
Giá niêm yết: 42.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 36.000.000 đ
Máy điện tim 3 cần Fukuda Denshi FX 7102
Giá niêm yết: 38.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 34.000.000 đ
Máy điện tim 3 kênh ECG-2150 Nihon Kohden
Giá niêm yết: Call đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Máy điện tim 6 cần EGG 1250K Nihon Kohden
Giá niêm yết: 58.000.000 đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Máy điện tim 6 kênh Suzuken Cardico 601
Giá niêm yết: 55.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 48.000.000 đ
Máy đo điện tim 3 kênh Kenz ECG 306
Giá niêm yết: 38.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 34.000.000 đ
Máy điện tim 6 cần Medigate MECA406i
Giá niêm yết: 39.000.000 đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Máy điện tim 12 cần MEDIGATE MECA812i
Giá niêm yết: 48.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 44.000.000 đ
Máy điện tim 3 cần Edan SE-3
Giá niêm yết: Call đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Máy điện tim 1 cần Edan Se-1
Giá niêm yết: 13.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 12.900.000 đ
Máy điện tim 3 cần NewTech ECG 1503
Giá niêm yết: Call đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Máy điện tim 1 cần New Tech ECG 1501
Giá niêm yết: 10.600.000 đ
Giá khuyến mãi: Call đ
Máy điện tim 6 cần Contec ECG-600G
Giá niêm yết: 19.500.000 đ
Giá khuyến mãi: 17.500.000 đ
Máy điện tim 6 kênh - FX-8200
Giá niêm yết: 55.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 52.000.000 đ
Máy Điện Tim 1 Cần CONTEC ECG100G
Giá niêm yết: 11.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 10.800.000 đ
Máy điện tim  Nihon kohden 3 cần  ECG - 3150
Giá niêm yết: 32.000.000 đ
Giá khuyến mãi: 30.000.000 đ
Điện thoại Gọi điện Điện thoại SMS Maps googleChỉ Đường
Phản hồi của bạn